Đại Thống
  •   0916 955 454

EMAIL

otodaithong@gmail.com 

GIỜ MỞ CỬA

Đang mở cửa: 7:30 - 21:00

ĐỊA CHỈ

Lô 1414-1416 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh TP Đà Nẵng

DỊCH VỤ

THỜI GIAN LÀM VIỆC

CHỦ NHẬT CLOSED
THỨ HAI 07H30 - 21H00
THỨ BA 07H30 - 21H00
THỨ TƯ 07H30 - 21H00
THỨ NĂM 07H30 - 21H00
THỨ SÁU 07H30 - 21H00
THỨ BẢY 07H30 - 21H00

DỊCH VỤ

Bảo dưỡng và sửa chữa định kì

• Lọc dầu động cơ 
• Bugi
• Lọc gió động cơ 
• Lọc gió điều hòa
• Su gạc mưa
• Dầu phanh
• Dầu máy động cơ 
• Nước rửa kính 
• Dầu trợ lực lái 
• Bố thắng 
• Thay dây cu roa cam 
• Dây curoa tổng